Karl H Ström

Viktigt helhetsgrepp!

- Mot den bakgrunden är det kanske inte så konstigt att vi vid vår outsourcingupphandling
   av IT-driften 2009 var väldigt noga med att kontraktera en IT-partner som kan leva upp
   till samma förhållningssätt.

   Vi har inte behövt ångra vårt val av leverantör, vi är tvärt om mycket nöjda med INVID
   och att vi nu kan koncentrera oss fullt ut på vår kärnverksamhet. Det känns helt enkelt
   effektivt, tryggt och säkert att lägga vår IT-drift hos INVID säger Anders Söderlund,
   delägare och marknadschef vid Karl H Ström AB

 

Läs mer här

Karl H Ström