Verksamhetsutveckling

Vi på INVID har flerårig erfarenhet av verksamhetstutvecklingsprojekt ur såväl ett verksamhets- som IT-perspektiv.

Det handlar om allt ifrån att analysera befintliga processer och IT-system till att slutligen forma de mest optimala lösningarna utifrån aktuella verksamhetsområden.

Vi hjälper exempelvis våra kunder med att analysera organisationers och verksamheters krav på IT-system för att sedan redovisa vad det skulle innebära att täppa till det eventuella gap som åskådliggörs mellan aktuellt nuläge och önskat börläge.

Rapporten ger bl.a. svar på flera verksamhetskritiska frågeställningar, som exempelvis vilka stilleståndstider som verksamheten tål och vilka processer och funktioner som påverkas om systemet ligger nere.

Till detta skall läggas förslag till ändrade processer och där våra paketerade tjänster inom vårt breda utbud av användarvänliga ledningssystem åskådliggör processerna på ett överskådligt sätt för stimulans av kontinuerlig processutveckling.

Välkommen att kontakta oss på INVID på tel. 036-30 88 88 för detaljerad och personlig information om vårt erbjudande inom området verksamhetsutveckling.

IT-infrastruktur

Läs mer »

Molntjänster

Läs mer »

Verksamhetsstöd

Läs mer »