Systemutvecklingstjänster

INVID utvecklar företagsanpassade applikationer för optimal funktionalitet och skräddarsyr 
den för att göra maximal nytta och ge ekonomisk avkastning för er verksamhet. 

Lösningarna kan vara allt från e-handelslösningar eller specifika mobila appar till helt fristående 
programvaror eller med applikationer baserade på standardplattformar såsom Microsoft SharePoint.
För att leverera rätt effekter startar projektet alltid med en nuläges- och behovsanalys där våra 
rutinerade verkssamhetskonsulter kartlägger verksamhetens önskemål och syftet med systemstödet.

Till detta skall läggas en lönsamhetskalkyl för att säkerställa investeringens riktighet. Därefter utvecklas 
programvaran enligt INVIDS ”xyz metodik” och funktionstestas mot uppsatta mål och funktion innan den 
tas i bruk. Med vår metodik kan ni alltid känna er trygga med att vi tillsammans når uppsatta mål i utsatt tid.

 

Välkommen att kontakta oss på INVID på tel. 08-506 003 00 
för detaljerad och personlig information om våra systemutvecklingstjänster.

IT-infrastruktur

Läs mer »

Molntjänster

Läs mer »

Verksamhetsstöd

Läs mer »