Produktion - Fallstudie - RPC Superfos

Kund: RPC Superfos Mullsjö

Projekt: Uppföljning och visualisering av maskinpark

Beskrivning: Innan INVID kom in i bilden spenderade RPC Superfos mycket tid på manuell informationsinsamling.

Dagligen lästes maskinparkens räkneverk av och statistik skapades i Excel-ark. De problem som uppstod i produktionen registrerades på röda lappar och gicks igenom dagen för att då besluta om eventuella åtgärder och aktuella problemstatus.

Tillsammans med INVID kom man fram till att dessa manuella förfaranden var tidsödande och att problemrapporteringssystemet med de röda lapparna inte var ett speciellt effektivt system för att föra statistik och få en överblick över till exempel återkommande problemkällor.

INVID fick då uppdraget att dels ersätta RPC Superfos manuella informationsinsamling med rapporter som lätt kunde tas fram på skift, dag, vecka eller månad, men kanske framförallt hjälpa RPC Superfos med ett skifte från att arbeta efter kalkyltid till att använda och tillämpa begreppet effektiv maskintid.


Under INVIDs ledning genomförde RPC Superfos följande åtgärder:

 1. Automatisk mätning av hela maskinparken.
 2. Produktionsutfalls-rapportering på alla nivåer.
 3. Införande av begreppet effektiv maskintid och utbildning i tillämpning av modellen.
 4. Kontinuerlig fokusering på maskintid genom TAK/OEE tal och regelbundna möten.
 5. Visualisering av maskinparksinformation på stora bildskärmar.
 6. Införande av nytt arbetssätt för beredning, vilket förenklade omprioritering av viktiga maskiner.
 7. Förbättrade rutiner vid ställ. Nu visas ställparametrar direkt vid maskinen, tidigare använde man pärmar.
 8. Maskinmätningen integrerades med företagets affärssystem.
 9. Tillämpning och utbildning i ett helt nytt arbetssätt i produktionen som innebär att det är RPC Superfos som jagar problemen, istället för tvärt om.


Resultat:

 • Genom dessa åtgärder har RPC Superfos kunnat öka den effektiva maskintiden med 10-15% på hela produktionsanläggningen.

 • Med ökad maskintid har behovet av investeringar i nya maskiner minskat. Nu utnyttjar man den maskinpark man förfogar över fullt ut innan nya köp görs, vilket reducerar det bundna kapitalet.

 • Ökad maskintid med minimala investeringar gör att man producerar betydligt mer med samma kostnader, vilket gett ett klart förbättrat resultat i bokslutet.

 • Dessutom har förändringarna lett till att det nu mer är operatörer och underhållspersonal som driver förbättringsarbetet och utvecklingen framåt. Vilket innebär att RPC Superfos har gått från tankesättet "ledning och chefer beslutar, operatörer utför", till tankesättet "operatörerna har kunskapen, vi lyssnar och beslutar därefter".

IT-infrastruktur

Läs mer »

Molntjänster

Läs mer »

Verksamhetsstöd

Läs mer »