Beslutsstödssystem

Vill ni förstå varför saker har inträffat och kunna förutse och förbättra framtida utfall? 

Beslutsstödsystem eller Business Intelligence (BI) är processer, metoder och verktyg för 
att bättre förstå sin omvärld och sin verksamhet. Det handlar om informationslogistik 
– rätt information till rätt person i rätt tid.

De olika system som används i en verksamhet genererar dagligen mängder med data om tillverkning, 
försäljning, lagerhantering etc. Det finns en mängd information i vår omvärld som kan användas tillsammans 
med det data som finns i verksamheten för att skapa bättre beslutsunderlag.

För att lyckas måste vi utgå från verksamheten och dess processer och titta på helheten genom att:

  • Kartlägga nuvarande situation
  • Formulera strategi och aktivitetsplan
  • Genomföra förändringsarbetet
  • Välja och etablera BI-lösning
  • Kontinuerligt följa upp och utveckling beslutsstödsystemet

Välkommen att kontakta oss på INVID på tel. 08-506 003 00
för att erhålla detaljerad och personlig information om hur våra 
beslutsstödslösningar kan hjälpa och utveckla er verksamhet.

IT-infrastruktur

Läs mer »

Molntjänster

Läs mer »

Verksamhetsstöd

Läs mer »