Disaster Recovery

En katastrof i form av en totalhavererad datamiljö är något som ingen organisation vill uppleva. 

Oavsett om det handlar om hårdvarufel eller en större katastrof som brand, är det mycket 
viktigt att ha rutiner som säkerställer snabb återställning av IT-funktionerna och att 
förlusten av information blir minimal.

Vi erbjuder såväl kundplacerade som molnbaserade DR-lösningar.
 

Välkommen att kontakta oss på INVID på tel. 08-506 003 00 
för detaljerad och personlig information om våra Disaster Recovery-lösningar.

IT-infrastruktur

Läs mer »

Molntjänster

Läs mer »

Verksamhetsstöd

Läs mer »