INVID Mitt AB vinner upphandling med Kammarkollegiet

2017-04-10

INVID Mitt AB var i Kammarkollegiets upphandling det bolag som rankades högst bland Sveriges främsta IT-bolag inom IT-drift och outsourcing och är därmed ett av de tolv bolag som får teckna ramavtal.

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har under 2015 genomfört en upphandling gällande IT-drift. Upphandlingsvärdet för ramavtalet beräknas till minst en miljard årligen inom de tre upphandlingsområdena som nu har genomförts. INVID Mitt AB har sedan tidigare blivit tilldelad ramavtalsområdet Mellan på IT drift, och nu även området Mindre. Ramavtalet tecknas på 3 år med möjlighet att förlängas upp till 7 år.

I första steget prövades anbudssökandet mot kvalificeringskraven och ska-kraven i upphandlingen. Därefter genomfördes ett urval på formella krav och minimikrav för referensuppdrag samt slutligen ett poängsystem för urvalskriterierna. INVID Mitt AB var det bolag som hade högst poäng i listan över bäst kvalificerade anbudsgivare.

- ”Vi är jätteglada att vara det bolag som var bäst i utvärderingen. För oss är det ett stort bevis på att våra rutiner, processer och datahallar håller den absolut högsta standarden och säkerhetsklassningen som går att få på den svenska marknaden idag. Det är också ett gott kvitto till våra befintliga kunder att vi som leverantör är en stabil och trygg IT partner.” säger Tore Nallgård, VD INVID Mitt AB.

INVID Mitt AB har idag 3 stycken toppmoderna datahallar i Västerås där det idag står ett antal tusen servrar som driftas och underhålls löpande. Under 2016 förvärvade även bolaget IBM:s datacenter som därmed blev den tredje datahallen i Västerås.

Det faktum att våra datahallar finns på svensk mark, i kombination med den allra högsta säkerhetsklassningen är en viktig, och många gånger avgörande faktor som bidragit till att många företag och myndigheter väljer oss som leverantör.” avslutar Tore Nallgård, VD INVID Mitt AB.

INVID Mitt AB vinner upphandling med Kammarkollegiet