INVID Växer och etablerar INVID Mitt Telekom AB.

2016-04-07

INVID ser en ökad efterfrågan på kvalificerade Telekom-tjänster och expanderar verksamheten genom att öppna INVID Mitt Telekom. Etableringen sker i Stockholm vilket ger INVID en bättre marknadstäckning och bolaget har nu 11 kontor på 10 orter i landet.

- Behovet av kompetenta Telekom-aktörer har ökat i regionen och det finns en stark efterfrågan på våra tjänster vilket gör Stockholm mycket intressant sett ur ett marknadsmässigt perspektiv, säger Tore Nallgård, VD INVID Mitt och tillägger att kontoret initialt ska fokusera på tjänsteområdena Telekom och Molntjänster.

Ett av de tongivande namnen i det nya INVID Mitt Telekom är branchprofilen Stefan Eriksson som har ett förflutet från Dotcom, TDC, Intelecom och TeleOffice i nämnd ordning. Stefan Eriksson har utsetts som platschef för bolaget. Stefan kommer närmast från TeleOffice och har arbetat för olika bolag inom IT-branschen sedan början på 90-talet. – Stefan har branscherfarenhet i kombination med rätt kompetens och ett brinnande intresse för Telekom och IT, vi är övertygade om att han kan tillföra mycket för INVID, säger Tore Nallgård.

- INVID har haft en positiv tillväxt de senaste åren och det bidrar till att vi har resurser att etablera oss inom nya områden och orter. Vår ambition är att konsekvent stärka vår marknadsposition och vi hoppas på att fortsatt god tillväxt kan leda till fler etableringar framöver, avslutar Tore Nallgård.

INVID Mitt Telekom AB etablerades som ett dotterbolag till INVID Mitt AB. Med INVID Mitt AB som ägare får man också en långsiktig och ekonomiskt stabil ägare i ryggen. INVID Mitt driver sedan tidigare även dotterbolagen INVID Eskilstuna AB, INVID Falun AB, INVID Stockholm AB, INVID Västerås AB och INVID Örebro AB.

INVID Mitt Telekom AB startade verksamheten den 4 april 2016.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Eriksson, Platschef INVID Mitt Telekom AB
Telefon: 08-420 035 41
  E-post: stefan.eriksson@invid.se

Tore Nallgård, VD INVID Mitt AB
Telefon: 021-10 66 07  E-post: 
tore.nallgard@invid.se

INVID Växer och etablerar INVID Mitt Telekom AB.