INVID Gruppen redovisar stark tillväxt

2016-04-29

Det blåser fortsatt stark medvind för oss inom INVID Gruppen AB. I samband med årsbokslutet för 2015 redovisar vi nämligen en omsättning om totalt ca 436 M SEK. Till detta skall läggas en redovisad vinst om drygt 33 M SEK efter finansiella poster. En start bidragande orsak till att INVID ser fortsatt positivt på framtiden är företagets skalbara IT-driftslösningar som väcker allt större intresse på marknaden.

INVID Gruppen AB omges av positiva omdömen just nu. I samband med årsbokslutet för 2015 redovisas en omsättning om totalt ca 436 M SEK. Till detta skall läggas en redovisad vinst om drygt 33 M SEK efter finansiella poster vilket motsvarar en vinstmarginal om ca 7,2 % av omsättningen.

Jämförelse mot 2014 års resultat
Motsvarande redovisning för år 2014 kunde uppvisa en total omsättning om 354 M SEK, en vinst om ca 19 M SEK samt en vinstmarginal om 5,4 %.

VD-kommentar
INVID Gruppens VD André Prien är nöjd med företagets utveckling;

- Vi är mycket nöjda över hur INVID Gruppen har fortsatt att utvecklas i snabb takt även under 2015. Det är ett kvitto på att vår målmedvetna satsning på riktigt högkvalitativa IT-tjänster är lyckosam.

Våra flexibla lösningar inom IT-infrastruktur, Molntjänster och Verksamhetsstöd tas emot positivt på en allt mera konkurrensintensiv marknad. 

Ett exempel på detta utgöra av våra skalbara IT-driftslösningar som väcker allt större intresse. Vi uppvisar glädjande nog stark tillväxt, och efterfrågan på våra tjänster ökar konstant hos en mycket nöjd skara av kunder som också fortsätter att växa.

Uttalade kärnvärden
Det finns ännu fler orsaker till den positiva utvecklingen. Den personliga och lokala närheten i kombination med stark nationell grupptillhörighet och uttalade kärnvärden i form av effektivitet, etik och moral, kvalitet och trygghet gör sammantaget INVID till en trygg och stabil IT-partner med resurser att växa tillsammans med kundernas ökade behov.

Långsiktiga investeringar
- 2015 var ett mycket bra år för oss. Vi har bl.a. tecknat diverse stora avtal som sträcker sig över långa tidshorisonter vilket utgör en stor trygghet för oss. Detta möjliggör i sin tur fortsatt långsiktiga investeringar för att därmed kunna stärka oss ytterligare som en framgångsrik aktör på marknaden. Vi ser positivt på framtiden och trots ett mycket bra 2015 ser vi fram emot en god tillväxt även under 2016, avslutar André Prien.

Mera information
För mer information, vänligen kontakta:
André Prien, VD INVID Gruppen AB
Telefon: 036-30 88 88 E-post: andre.prien@invid.se


Tore Nallgård, vVD INVID Gruppen AB
Telefon: 021-10 66 00 E-post: tore.nallgard@invid.se