Sala kommun - Distansbackuplösning

 

- "INVIDs lösning för backup över Internet ger oss både säkerhet och smidighet. Eftersom INVID har både en primär och sekundär drifthall så känner vi oss trygga med säkerheten runt vår data. Eftersom vi är en kommun med diverse känslig information, så har vi valt en krypterad lösning där endast vi på IT-enheten har krypteringsnyckeln. Att administrera lösningen och t ex göra återläsningar vi det webbaserade gränssnittet gör de hela väldigt enkelt och smidigt." Säger Daniel Lingblom, IT-samordnare på Sala Kommun.

Sala kommun - Distansbackuplösning