Lagersystem

Lagersystem

Kostnadseffektiv logistiklösning till fast pris

Med INVIDs paketering ”Lager” får du en kostnadseffektiv logistiklösning till ett fast pris. Det har utvecklats för att effektivisera arbetet vid de vanligast förekommande lagerrutinerna, som orderplockning och inventering, och vinsterna ligger bland annat i den smidiga hanteringen och den ökade mobiliteten. Följande delar ingår:

• Programvaran omfattar en webb-, en PC- och en handdatorapplikation
• Artikelregister med aktuellt saldo
• Webbaserade beställningsformulär
• Elektronisk plocklista
• Kundregister med adresser och information
• Personlig orderhistorik
• Plockplatser/buffertplatser
• Inventering mot inventeringsunderlag
• Fast och flytande inventering
• Utskrifter av frakthandlingar, följesedlar och etiketter för märkning av hyllkanter
• Ett antal rapporter ingår i paketeringen men det är enkelt att skapa nya rapporter efter kundens önskemål
• Möjlighet att integrera med affärssystem

IT-infrastruktur

Läs mer »

Molntjänster

Läs mer »

Verksamhetsstöd

Läs mer »