INVID Västerås AB är nu certifierat för ISO 9001 och ISO 14001

2016-09-20

INVID Västerås AB är nu certifierat för ISO 9001 och ISO 14001

INVID Västerås AB är nu certifierat för ISO 9001 och ISO 14001 vilket innebär att vi har fått bekräftat att vi har ett effektivt system för ledning och styrning av kvalitets- och miljöfrågor. Vi arbetar ständigt mot att säkerställa att våra kunder är nöjda med det vi levererar och att vi ständigt och outtröttligt arbetar för att minska vår miljöpåverkan.

För oss är ISO-certifieringen en mycket viktig del i vårt arbete och efterfrågas allt oftare av våra samarbetspartners. Det är viktigt för oss att säkerställa att vi har effektiva/tydliga processer med kvalitetsmål och att vi utvecklas i linje med vår vision. Vi arbetar ständigt för att minimera vår klimatpåverkan och har genom ISO certifieringen implementerat ett antal miljömål i våra processer.

INVID Västerås AB är nu certifierat för ISO 9001 och ISO 14001