Ingenjörsgruppen Ståhlkloo AB - Serverdrift och Kommunikation

Ståhlkloo valde INVID som leverantör för ansvaret av hela deras IT miljö. Löpande ServiceDesk och IT-tjänster samt specialisttjänster ingår även i tjänsterna till Ståhlkloo.

Tjänsterna består bland annat av serverdrift för administration, CAD licenser, mail, fillagring och backup. Ståhlkloo´s 4st kontor har kommunikation till INVID´s drifthallar via INVID Stadsnätslösingar. INVID tillhandahåller även Servicedesktjänster samt lokala konsulter till de 4st kontoren.

- "Valet av INVID som leverantör av drift- och support för vår IT-miljö grundade sig på noggranna undersökningar och valideringar där INVID:s lösning var den säkerhets-, tekniskt- och servicemässigt bästa." Torbjörn Pettersson VD Ingenjörsgruppen Ståhlkloo AB

Ingenjörsgruppen Ståhlkloo AB

Basen i Ståhlkloo´s verksamhet består av projektering av värme-, ventilations- och sanitetsanlägg ningar. Det tekniska kunnandet omfattar många delar i utrednings-, projekterings-, bygg- och förvaltningsskedet och kan även erbjuda helhetsåtaganden inom installationsteknik. Bolaget har idag 4st kontor i Falun, Mora, Norrtälje och Leksand med ett 20-tal anställda.

Läs mer på: www.stahlkloo.se

 

För Mer information kontakta:

INVID Falun AB, Erik Hansson, 023 – 483 33

Ingenjörsgruppen Ståhlkloo AB, Torbjörn Pettersson, 010 – 13 00 610

Ingenjörsgruppen Ståhlkloo AB - Serverdrift och Kommunikation