Tidrapportering

Tidrapportering

Tidrapportering - paketerad lösning som ger full kontroll

Med INVIDs paketering ”Tidrapportering” får du full kontroll över alla medarbetares tid. Via ett enkelt webbgränssnitt kan man rapportera tid och utlägg mot olika projekt. Projektledaren måste attestera tiden innan den eventuellt förs över till exempelvis ett affärssystem, och det är enkelt att administrera olika projekt med roller och priser. Tidrapporteringssystemet är byggt i SharePoint, och följande ingår:

• Skapa och redigera projekt
• Koppla roller med priser till projekt
• Koppla användare till projekt
• Rapportera tid på mina projekt
• Rapportera utlägg
• Attestering av tidrapportrader
• Export av tidrapportrader
• Rapporter

IT-infrastruktur

Läs mer »

Molntjänster

Läs mer »

Verksamhetsstöd

Läs mer »