Produktion - Fallstudie - Ragnars inredningar

Kund: Ragnars inredningar

Projekt: Optimering formatsåg

Beskrivning: Ragnars hade identifierat att man lade ut mycket sågning till externa leverantörer.

Tillsammans med INVID satte man därför upp en målsättning där man ville dubblera antalet effektiva sågminuter per timme i Ragnars egen formatsåg. Därmed ville men även kunna minska behovet av externa sågtjänster och på så sätt reducera företagets totalkostnad för sågning, och på samma gång även reducera ledtiden på skivmaterial från leverantörerna.


Under INVIDs ledningen genomförde Ragnars Inredningar följande åtgärder:

  1. Man genomförde en processanalys i form av en workshop för att få en bild av aktuell status avseende olika maskinstopp, vad operatörerna lägger sin tid på, kringarbete och vilka störningar som generellt förekommer.

  2. Man beslutade att fokusera på effektiv maskintid för att på den vägen tydliggöra maskinstoppen och framför allt komma åt vad som i grunden förorsakar dessa störningar. I samband med detta kontaktades INVID både avseende mätning samt hur förbättringsarbetet skulle läggas upp.

  3. Från juni 2012 påbörjades kontinuerlig mätning av effektiv maskintid på formatsågen med INVIDs system. Ett förbättringsteam bildades bestående av operatör, teamledare, tillverkningsledare, teknisk chef och inköp/planerare.

  4. Man införde dagliga korta genomgångar och ett veckomöte där mätdata gicks igenom. På dessa möten diskuterades och planerades förbättringsförslag för genomförande. Över 50 förbättringsförslag har genomförts.

 

Resultat:

  • Antalet sågminuter per timme har mer än fördubblats
  • Produktiviteten har ökat med ca 30%
  • Totalt sänkt tillverkningskostnad och ökat rörelseresultat
  • Ökat fokus på materialstyrningen har minskat kapitalbindningen i skivmaterial
  • Kortare leveranstider till kund
  • Ökat engagemang och motivation bland operatörer och teamet generellt


Ragnars inredningar planerar nu för att använda sig av INVIDs tjänster för samtliga maskiner på företaget.

IT-infrastruktur

Läs mer »

Molntjänster

Läs mer »

Verksamhetsstöd

Läs mer »