Smart industri

Beslutsstöd - Produktion

Vi på INVID bedriver en målmedveten satsning inom området Smart industri, även kallat Industri 4.0.

Detta område består av många delar och en central del utgörs av att fokusera på effektiva maskintider.

 

Företagsförvärv
Ett led i den aktuella satsningen utgörs av att vi förvärvade företaget Exoro System AB 2016-06-01

 

Stärkt konkurrenskraft
Genom att kunna mäta outnyttjad produktivitetstid i de olika tillverkningsprocesserna kan företagen stärka konkurrenskraften och därigenom skapa ökad tillväxt och lönsamhet.

 

Central plats
Tack vare vår kompetens inom produktionseffektivisering i kombination med systemet ePI har vi skaffat oss en central plats hos många produktionsenheter runt om i vårt närområde.

 

Effektiviseringar
Vi bidrar till att företag kan följa upp sin produktion på ett rationellt sätt vilket ger företagen relevanta beslutsunderlag för att genomföra ökade effektiviseringar bl.a. genom TAK/OEE mätning.

Mycket av ett MES systems (Manufacturing Execution System) funktioner finns inkluderade i vårt system ePI.

 

Belysande film
Missa inte att titta på en film genom att klicka på startknappen nedan som berättar om svensk industris utmaningar och som visar hur vi på INVID kan hjälpa till med att optimera verksamheter på flera olika smarta sätt;

 

 

Läs mer
Välkommen att läsa om aktuella lösningar och fallstudier via respektive menyer i genom att klicka på menyerna till höger på denna sida.

Ni kan även läsa mer om Smart industri genom de två Pdf:erna nedan.

Smart industri

Strukturerat förbättringsarbete

IT-infrastruktur

Läs mer »

Molntjänster

Läs mer »

Verksamhetsstöd

Läs mer »