Intranät

Intranät

Navet - Intranät på en vecka!

De flesta företag måste fokusera på själva kärnverksamheten för att uppnå goda resultat. Vi hjälper er att nå de goda resultaten med en effektivare affärsprocess.

INVIDs paketering ”Navet” ger dig alla funktioner du behöver. Det är skapat för att få ert interna samarbete att fungera mer effektivt, och ni kan designa det helt efter era specifika behov, så att det stödjer och underlättar den interna kommunikation på bästa sätt. Samla alla handböcker, projektplatser och dokument i vår paketering ”Navet” som är baserat på Microsoft SharePoint Foundation. Det här är vad som ingår:

• En mall för projektplatser/samarbetsytor
• En startsida med företagsinformation t.ex. nyheter
• Åtkomstreglering till mappar och dokument med hjälp av rättigheter från AD
• Dokumenthantering med versioner och aviseringar
• Mall för handböcker t.ex. personalhandbok
• Enklare arbetsflöden
• Sökbar information
• Mall för diskussionsforum
• Mall för wiki
• Enklare designförändringar

IT-infrastruktur

Läs mer »

Molntjänster

Läs mer »

Verksamhetsstöd

Läs mer »