Lösningar

Lösningar

Här är några olika exempel på lösningar som vi har utvecklat till våra kunder

 - Webblösningar              - Diariesystem
 - Intranät-lösningar    - Tidrapportering
 - Mobila lösningar    - Projektplatser/projektportal
 - Lednings/kvalitetssystem    - Lagersystem
 - Dokumenthanteringssystem           - Truckapplikationer
 - Mallsystem    - Rekrytering/PIA
 - Avtalshantering    - Signering
 - Ärendesystem    - Kalkylsystem
 - Beslutsstöd    - Vapenhanteringssystem
 - Helpdesk    - CRM
 - Avvikelsehantering    - Produktionssystem
 - Enkätsystem    - Integration
 - Styrkort    - Inventarieregister
 - Kodgranskning    - IT-råd

IT-infrastruktur

Läs mer »

Molntjänster

Läs mer »

Verksamhetsstöd

Läs mer »