Affärssystem

Affärssystem

Ett effektivt verktyg

Ett affärssystem är en IT-investering som ofta görs när man vill få bättre struktur i företagets processer och på sikt minska sina kostnader. De allra flesta affärssystem består av olika delar, moduler, vilket gör att de kan anpassas för olika verksamheter och branscher. Ett affärssystem har många fler möjligheter än att endast agera stöd för stödprocesserna och det är möjligt att utnyttja sitt systemstöd även för övergripande strategier.

INVID är partner till många av de stora leverantörerna av affärssystem. Vi har lång och gedigen erfarenhet och de certifieringar som krävs för att anpassa och skräddarsy systemen så att de passar våra kunder och gör att de får ut så mycket som möjligt av sina affärssystem.

IT-infrastruktur

Läs mer »

Molntjänster

Läs mer »

Verksamhetsstöd

Läs mer »