FAQ

INVID Gruppen - Molntjänster

Vanliga frågor om företagstelefoni

1. Vad innebär en molntjänst?

Enmolntjänstär en teknik där stora skalbara resurser, exempelvis processorkraft, lagring och funktioner, tillhandahålls som tjänster på Internet. Användaren eller köparen behöver i sin tur inte ha någon teknisk kunskap eller kontroll över infrastrukturen.

2. Vad innebär en molntjänst hos Invid när det gäller telefonilösningar?

Invid tar ett totalansvar för drift, support och tjänsteinnehåll och Ni som kund betalar endast för de tjänster som ni väljer att använda. Som kund betalar Ni ett pris per användare och månad.

3. Vad krävs för att använda Era tjänster?

För att använda våra tjänster krävs tillgång till Internet.

4. Vad innebär det att Ni är operatörsoberoende?

Vi kräver inte att ni specifikt ska välja en särskild operatör för att våra tjänster ska fungera utan det är helt valfritt. Vi hjälper till att inte bara välja rätt operatör utan även rätt abonnemang så att ni får rätt tjänster till ett bra pris.

5. Hur fungerar support och service?

Vi tar det samlade ansvaret för samtliga delar av tjänsten och Ni behöver inte fundera på olika supportnummer till olika leverantörer då alla delar hanteras av vår ServiceDesk.

6. Hur fungerar det med nya tjänster och funktioner?

En stor fördel med en molntjänst är att nya funktioner och uppdateringar ingår i tjänsten så att Ni aldrig behöver oroa er för att ni har rätt version eller helt plötsligt drabbas av en kostnad som inte är budgeterad t ex för att Ni vill beställa en ny tjänst som kräver en uppgradering.

7. Går det att kombinera Er molntjänst med vår gamla växel då vi inte kan göra alla förändringar omedelbart, inte minst av kostnadsskäl?

Det går bra att migrera i er egen takt och bygga ihop er befintliga lösning med vår molntjänst. Invid arbetar med flera olika tekniska lösningar och kan bistå med teknisk kompetens runt detta.

8. Hur kan vi kombinera Er molntjänst mot Office 365?

Vi har flera olika tjänster där Office 365 och Skype Business blir en del av er kommunikationslösning som innebär att det går att ringa vanliga samtal även utanför Skype samt kombinera det med andra funktioner som t ex integration med mobiltelefoner.

9. Vi vill bara modernisera delar av vår lösning, främst för vår kundtjänst som tar emot många samtal, kan Ni även hjälpa oss med sådana lösningar?

Vi har lösningar som hanterar samtliga kanaler t ex kö samtal, chatt, E Mail eller social media som t.ex Facebook. Tack vare att det är en molntjänst som är helt och hållet plattformsoberoende så kan ni behålla nuvarande lösning.

10. Vad är största skillnaden med en molntjänst från INVID mot andra jämförbara alternativ från t.ex operatörer?

Med en molntjänst från INVID har Ni en optimal och flexibel tjänst som enkelt kan anpassas efter era behov. Vår utgångspunkt handlar inte om att skapa samtalsminuter eller tjänster som driver data utan bara att skapa rätt kommunikationslösning.

IT-infrastruktur

Läs mer »

Molntjänster

Läs mer »

Verksamhetsstöd

Läs mer »