Serverdrift

INVID Gruppen - Molntjänster

Kostnadseffektiv och säker serverdrift

Att drifta en server på egen hand fordrar kunskap, kapacitet, skalskydd och konstant övervakning. Vår drifttjänst riktar sig till dig som har insett vikten av en säker driftsmiljö, men som inte har förutsättningarna, tiden, kapaciteten eller viljan till drift i egen regi. I många fall är det lättare och framförallt mer kostnadseffektivt att köra så kallad managed hosting, där INVID tar helhetsansvaret och driftar serverlösningen.

Serverdrift hos INVID innebär att vi proaktivt övervakar och underhåller era servrar. Vi arbetar efter en genomarbetad metodik för serverdrift och alla förändringar i systemen dokumenteras och planeras noggrant.

IT-infrastruktur

Läs mer »

Molntjänster

Läs mer »

Verksamhetsstöd

Läs mer »