Mail

INVID Gruppen - Molntjänster

Smarta och säkra lösningar för stora och små

INVID levererar en rad olika plattformar för att hantera mailflödet i företag och organisationer. Driftssäkra och kostnadseffektiva lösningar för bekymmersfri mail.

 

INVID Internet Mail

En lösning som är uppbygg på en kompetent och kostnadseffektiv plattform för mail-serverfunktionen. Lösningen driftas i INVIDs datacenter med lagring på svensk mark. Serverplattformen som företaget ansluter sig mot bygger på en delad servertjänst där varje företag har sin egen del av lösningen.

 

INVID Hosted Exchange

Denna lösning bygger på Microsoft Exchange Server som är installerad i INVIDs datacenter med lagring på svensk mark. Serverplattformen som företaget ansluter sig mot bygger på en delad servertjänst där varje företag har sin egen del av lösningen.

 

Dedikerad Exchange Server

Den här lösningen bygger på Microsoft Exchange Server och en kunddedikerad installation. Lösningen kan designas i flera olika steg och på vilken nivå av säkerhet och redundans som kunden önskar. Lösningen driftas i INVIDs datacenter med lagring på svensk mark.

 

Mail med Office365

Här används Microsofts mailserver-plattform i Office365. Lösningen bygger på att man ansluter sig mot Microsofts internationella datacenter i världen. INVID har mycket god kompetens och erfarenhet av migreringsprojekt för att flytta mail-flödet till den här typen av lösning.

 

IT-infrastruktur

Läs mer »

Molntjänster

Läs mer »

Verksamhetsstöd

Läs mer »