Cloud Hosting

INVID Gruppen - Molntjänster

Perfekt för dig som vill ta eget driftansvar

Cloud Hosting är en perfekt lösning för dig som vill administrera och drifta valda delar av IT-miljön via molnet. Enkelt, skalbart, säkert och kostnadseffektiv, med lösningar som bygger på att du får tillgång till olika IT-tjänster i molnet, ofta via en virtualiserad miljö. Vi erbjuder olika delar inom Cloud Hosting:

  • Infrastructure as a Service (IaaS)
  • Platform as a Service (PaaS)
  • Software as a Service (SaaS)

IT-infrastruktur

Läs mer »

Molntjänster

Läs mer »

Verksamhetsstöd

Läs mer »