Standard Desktop

INVID Gruppen - Molntjänster

Hyr eller köp hela desktop-flödet till din organisation

Det finns många som kan leverera stora volymer av PC, Mac och telefoner i kartong till en kund, men det är inte alla som kan hantera det dagliga flödet. Som en av våra kunder uttryckt det: ” Inga stora inköp, däremot väldigt många små, och det ska gå snabbt, och man ska hantera returer också, och hålla koll på allt”.

INVID är specialister på desktop-som-tjänst hela vägen från eget lager till kvalitetsuppföljning av genomförda leveranser och miljömedveten returhantering vid recycling eller end-of-life. Vi jobbar med marknadsledande leverantörer på datorer, plattor, smartphones och tillbehör, samt licenser, applikationspaketering, attestrutiner, System Center etc.

Vi kan integrera våra tjänster med våra kunders affärs-, inköps-, och ärendehanteringssystem, vilket gör att vi kan skapa helt automatiserade flöden som länkas samman med kundens interna system.

IT-infrastruktur

Läs mer »

Molntjänster

Läs mer »

Verksamhetsstöd

Läs mer »