Arbetsplats som tjänst

INVID Gruppen - Molntjänster

Full kontroll på både funktioner och kostnader

Det finns många som kan leverera stora volymer av PC, Mac och telefoner i kartong till en kund, men det är inte alla som kan hantera det dagliga flödet. Många stora och små återkommande inköp i organisationer ställer höga krav på rutiner kring allt från leverans, hantering och returer. Det ska gå snabbt, smidigt och enkelt för kunden - Och precis allt det, det är vi riktigt vassa på!

Vi är specialister på arbetsplats-som-tjänst hela vägen från eget lager till kvalitetsuppföljning av genomförda leveranser och miljömedveten returhantering vid recycling eller end-of-life. Vi levererar idag tjänster och produkter inom Sverige, EU och även Norge till ett stort antal kunder. Arbetsplats som tjänst från INVID ger dig full kontroll av hela livscykeln på en arbetsplats. Du får kontroll på både kostnaderna och tillgänglighet samtidigt som du har stor flexibilitet i utformandet av arbetsplatsens komponenter. Vi levererar dessutom stödtjänster för support, licenskontroll, inköp, installation och leverans till slutanvändare - allt för en enkel och smidig arbetsplats, så att ni kan lägga tiden på det som är viktigast, er verksamhet.

 


 

Klientportal

Vi har ett helt egenutvecklat, stort system för detta - och det är ingen vanlig portal! Den löser knepiga attestförfaranden även i flera nivåer, ”punch-out-lösningar”, kopplingar mot ärendehanteringssystem mm. Portalen integrerar vi med era system för inköp, inventarier, ärendehantering, kvalitetsuppföljning samt statistik. Ni jobbar i era vanliga system, och vi tar sedan på olika sätt över informationen i våra system och föder tillbaka all information till där ni vill ha den.

Support

Vi lägger stor vikt och mycket jobb på att ha en vass support till våra kunder - Det är bland det viktigaste vi har för er. Vi har en egen servicedesk för användare samt för er IT-personal som finns tillgänglig vardagar 6-18. Vi kan även erbjuda olika SLAer beroende på era behov. Mer om vår support hittar du här.

Installation

INVID har eget lager på kundernas standardmodeller för riktigt snabba leveranser efter grundkonfigurering. Uppföljning av leveranstiderna med kvalitetsstatistik redovisas regelbundet. Självklart har vi även installation på plats om kunden så önskar.

Licenshantering

Detta är ofta ett förbisett område. Vi hjälper er att ha precis de licenser ni behöver och rätt avtal och rätt antal - varken mer eller mindre.

Hantering av klienterna under hela livscykeln

Våra kunder får alltid en erfaren klientansvarig KAM hos oss som tillsammans med er sköter hela produkternas livscykel. Kontinuerliga strategiska produktval, lagernivåer, återtag och miljöaspekter är några av områdena vi kontinuerligt ser över för en så kostnadseffektiv klienthantering som möjligt för er.

Kostnadskontroll

Hela vårt arbetssätt syftar till snabbhet, effektivitet och kostnadskontroll. Vi kan erbjuda fasta månadskostnader för er lösning där vi äger produkterna eller tvärtom, ni äger klienterna och betalar endast för de tjänster ni behöver - Allt anpassat efter just er verksamhet. Vi har efter många år i branschen flera långvariga, stora och nöjda referenser som vi gärna delar med oss av!

Prata arbetsplats med oss - Vi gör IT enkelt.

 

IT-infrastruktur

Läs mer »

Molntjänster

Läs mer »

Verksamhetsstöd

Läs mer »