Säkerhet

Säkerhet

Säkerhetslösningar för både infrastruktur och kommunikation

IT-säkerhet är en viktig del i en övergripande säkerhetspolicy. De flesta organisationer lagrar ovärderlig information i sina IT-system, och i takt med att hoten blir mer och mer komplexa ökar behovet av bra och säkra lösningar. Mobilitet är en annan aspekt som späder på hotbilden. Trådlösa nätverk, bärbara datorer och lösningar för fjärråtkomst är exempel på faktorer som kräver ytterligare eftertanke i säkerhetsarbetet.

På INVID utgår vi alltid från våra kunders behov när vi tittar på IT-säkerhet, och förutsättningarna från den egna organisationen och externa intressenter ligger som underlag i vårt arbete. Vi har både kompetens och erfarenhet av säkerhetsfrågor kring central infrastruktur, arbetsplatser och kommunikation, och skapar lösningar som gör att ni kan känna er trygga.

Våra lösningar för IT-säkerhet bygger bland annat på:

  • Kartläggning av tillgångar som är värdefulla för verksamheten
  • Förståelse för de hot som finns (exempelvis stöld, sabotage, buggar)
  • Medvetenhet om IT-säkerhet inom företaget
  • Rätt verktyg (till exempel loggar, brandväggar, antivirus, IDS)
  • Kontinuerlig rapportering
  • Uppföljning

IT-infrastruktur

Läs mer »

Molntjänster

Läs mer »

Verksamhetsstöd

Läs mer »

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss!

INVID Eskilstuna

016-16 06 60

eskilstuna@invid.se


Besöksadress:
Kungsgatan 6-8, 632 20 Eskilstuna


Maila INVID om önskad kontakt via ett smidigt formulär »