Trendspaning - Verksamhetsstöd

Effektivisering
Business Intelligence (BI) är ett viktigt verksamhetsstöd, inte minst inom producerande organisationer som vill effektivisera, nu och i framtiden.

Många frågor
Frågorna kan vara många.

  • Hur börjar man resan?
  • Vilka resurser krävs?
  • Vilken kompetens saknas?
  • Hur agerar konkurrenterna?

 

Vad krävs?
Framtidens produktion kräver utvecklingsplaner, verktyg och tjänster som stödjer detta.

Det är viktigt att kunna mäta och följa upp produktionsutrustningar.  Att förbättra sitt maskinutnyttjande(TAK/OEE-värde) och få kontroll på vad som orsakar stopp i tillverkningsprocessen.

Integrationer
Dessutom frigöra resurser för kommande steg på resan och integrera befintliga system som affärs-, produktionsplanerings- och underhålls-system för att minska administration och manuellt arbete.

Kompletterande tjänster
Det är viktigt att implementera tjänster som kompletterar verktygen. Vi rekommenderar att man börjar med processkartläggning av produktion, värdeflödesanalyser, kvalitetsstyrning, konsekvensanalyser, utvecklingsplan för IT-infrastruktur och IT-säkerhet i produktionsmiljö.

Expertkompetenser
Det är dessutom viktigt att erhålla expertkompetenser inom automatisering, produktionsteknik, digitalisering mm som exempelvis metoder inom LEAN och Six Sigma.

Mätning av produktionen
I dag finns det ett flertal sätt att mäta vad man säljer, vem som säljer med lönsamhet och vilka artiklar man tjänar bäst på. Det är alltid lätt ta fram dessa siffror och sammanställa dem.

Nu är det möjligt att göra samma sak i produktionen.

Kontakta oss på INVID för ett samtal kring framtidens produktion så kan vi diskutera vad det kan innebära för er.