Trendspaning - Molntjänster

Fler och fler mindre och medelstora företag väljer att köpa mer IT-lösningar som en molntjänst. Varför?

Jo - Dagens Informationsteknologiska lösningar blir mer och mer komplexa och skapar mer beroenden mellan egna och andras system.

Hybridlösningar
Företagens verksamhetsbehov styr valda lösningarna, där beslut ofta tas ute i verksamheten, vilket innebär att IT-leveransen blir hybridlösningar där vissa tjänster hanteras av företaget internt, vissa tjänster köps av den lokalt IT tjänsteleverantören och vissa tjänster köps som molntjänster.

Höga krav
Detta ställer högre krav på INVID som lokal samarbetspartner, att förstå våra kunders verksamhetsbehov och att sy ihop de lösningar som kundens användare behöver för att genomföra sina arbetsuppgifter på ett optimalt vis.

Tydliga trender
Trenderna är tydliga att företags användare vill konsumera IT på ett annorlunda sätt. Morgondagens medarbetare kommer inte acceptera att system är inlåsta och otillgängliga utan kommer kräva att applikationer och information är tillgängliga dygnet runt oberoende vilken enhet de ansluter från.

Dygnet runt
Arbetet är inte något man går till utan något man utför dygnet runt. Det är därför molntjänsterna ökar i omfång och intresse. Tjänsten skall vara konstant tillgänglig, och när en större leverantör tillhandahåller den funktionen kan de producera de IT-tjänsterna billigare än varje enskilt företag.

IT-säkerhet
Detta ställer dock högre krav på IT-säkerheten, både ur perspektivet att göra informationen tillgängligt till anställda, utan risk för läckor, och att informationen inte förvanskas eller missbrukas av den anställde där företaget vill ha koll på var informationer befinner sig och var den får befinna sig.

Temporära monopol
De företag som tar till sig den nya tekniken snabbast har enligt studier påvisat sig vara de som kommer gå stärkta ut i konkurrensen, och de företag som drar fyll nytta av dagens teknik och omvandlar den nya nyttoeffekter kommer skapa sig temporära monopol samt omkullkasta tidigare spelregler i sin bransch.

Slutsats
Vad är då slutsatsen av detta? Det vi tror oss veta om morgondagens IT lösningar är antagligen underdrifter. Utvecklingstakten kommer att gå fortare än vi kan gissa oss till idag.

För att vara med i framkant så gäller det att välja en samarbetspartner som har kraft och tid att tillsammans med er som företag utveckla era rutiner och processtöd som stärker er konkurrenskraft i morgondagens allt hårdnande marknad.

Av denna anledning väljer fler och fler mindre och medelstora företag att börja nyttja nya flexibla molntjänster och en leverantör som kan sy ihop dessa med redan gjorda investeringar.

Vi på INVID har kompetensen och viljan att hjälpa ert företag att snabbt, enkelt och kostnadseffektivt bli mobila och säkra i alla led.