Trendspaning - IT-infrastruktur

Transformering
IT och Infrastruktur håller på att transformeras om från att vara en Servercentrerad infrastruktur till att bli en funktionscentrerad infrastruktur.

Osynlig infrastruktur
Trenden går mot så kallad ”osynlig infrastruktur”. Med osynlig infrastruktur menas att fokus läggs på att leverera applikationer och att infrastruktur byggs på ett sådant sätt att komponenter enkelt kan bytas ut och ersättas under drift utan att det får påverkan på programvaror, data och information.

Självläkande
Serverinfrastrukturen blir mer och mer självläkande genom att system kan flyttas under drift till annan IT infrastruktur på annan plats eller ort.

Lokalt och i molnet
IT infrastruktur är idag oftast fördelas över fler fysiska platser, både lokalt, hos driftsleverantörer samt som molnbaserade kapacitetstjänster. Var information och applikationer befinner sig har mindre betydelse, huvudsaken är att information finns tillgänglig för användaren när hen behöver den och att det någonstans finns kapacitet som kan exekvera programvarorna. Det är det vi menar med osynlig IT Infrastruktur.

Vi på INVID har kompetensen och viljan att hjälpa ert företag att transformera er IT-infrastruktur från statisk lösning till platsoberoende infrastruktur.