INVID Gruppen

REFERENSER

Elektro Elco

Stressande vardag byttes till fokuserat värdeskapande

Från minst 2 timmar till max 20 minuter per dag

”Införandet av tjänsten Adressvalidering har skapat många positiva mervärden för vårt företag och våra kunder.

Förut lade vi tyvärr ned mycket tid på manuella hanteringar och rättningar av felaktiga adresser samt mycket spring som skapade onödig stress mellan avdelningarna.

Lösningen har resulterat i att vi har effektiviserat adresseringsprocessen från flera timmar i veckan till ett fåtal minuter per dag.”

Erik Andersson, Administration och IT på Elektro Elco
Problem

Elektro Elco AB är ett företag i teknikens framkant som utvecklar moderna belysningslösningar under varumärkena Hide-a-lite och ecolite.

Företaget upplevde stora bekymmer i hanteringen av olika adresser, inte minst leveransadresser. Detta berodde bland annat på grund av bristfällig registervård, vilket ledde till att det förekom felaktigt uppdaterade uppgifter i affärssystemet.

Målsättningen var att hitta en automatiserad lösning för att slippa manuella hanteringar som orsakar stress, missförstånd och felaktigheter som i sin tur påverkar såväl den egna som kundernas verksamheter.

För att kunna minimera leveransförseningar till sina kunder ville man skapa utvecklad kontroll via bevakningar och uppdateringar. Ett led i detta bestod av önskemål om att minimera så kallade bom-körningar hos speditörerna som resulterade i onödiga kostnader.

Lösning

INVIDs seniora utvecklingskonsulter började med att genomföra en omfattande utredning av aktuellt läge, men också samla information om vilket mål som vill uppnås.

Utifrån detta arbetades det fram ett förslag som klart och tydligt pekade på en passande lösning.

I detta specifika fall handlade det om att automatisera funktioner för att hantera adresser och leveransadresser utan manuell uppdatering eller bevakning.

Som många av INVIDs andra utvecklingsprojekt/ anpassningar mynnade detta nu ut i en standard-tjänst, som heter Adressvalidering, som också kan erbjudas andra affärssystemskunder.

För att inte behöva ”uppfinna hjulet på nytt” främjar vi utvecklingsarbeten som främjar effektivitet och utveckling tillsammans med olika typer av kunder. Inte minst med tanke på att samma lösningar oftast kan appliceras hos flera olika företag.

Effekt

Tack vare den automatiserade lösningen har Elektro Elco minskat sin administrativa hantering av leveransadresser för sin kundtjänstavdelning. Dessutom har lösningen lett till en mer stressfri vardag med fokus på värdeskapande arbete i stället för rättningar.

Lösningen säkerställer att personalen numera har rätt underlag redan vid orderregistreringar vilket medför att godsen hamnar på rätt platser och vid rätt tidpunkter.

Den automatiserade lösningen har effektiviserat de aktuella processerna på ett imponerande sätt. Från att tidigare ha lagt ner flera timmars arbete i veckan för att rätta och validera leveransadresser manuellt till att numera nyttja endast ett fåtal minuter per dag.

 

Erik Andersson, Administration och IT på Elektro Elco
BIM Kemi
Driftsäkert, kostnadseffektivt och verksamhetsutvecklande Lösningen har frigjort ekonomiska muskler för att kunna utveckla vår kärnverksamhet på ett strategiskt och vinstgivande ...
BUBS Godis
Vägen till goda affärer som ger mersmak Beslutsstödslösning som visar vilka produkter och kunder som företaget skall satsa på - och det i realtid!  ...
Corroventa Avfuktning
Från veckor till minuter Besparing på 500 timmar/år genom effektivare och förkortade ledtider i orderhanteringsprocessen. ”Införandet av ett gemensamt affärssystem ...
Forserum Safety Glass
Från kapacitetsbrist till ökade konkurrensfördelar Ökade produktionskapaciteten med 100% ”Tack vare produktionsuppföljningssystemet e-PI har vi upptäckt oönskade flaskhalsar i vår produktion som ...
Elektro Elco
Stressande vardag byttes till fokuserat värdeskapande Från minst 2 timmar till max 20 minuter per dag ”Införandet av tjänsten Adressvalidering ...
Conform Collection
Conform Collection utvecklar, producerar och säljer fåtöljer till den globala möbelhandeln. Möblerna ska attrahera de som värdesätter kvalitet, samspelet mellan ...
HV71 - Jonas Gunnarsson
HV71
HV71 har målsättningen att vara en av Sveriges ledande ishockeyföreningar. Sedan intåget i högsta serien 1979 har Jönköpingsklubben vunnit fem ...
APM August Pettersson AB
APM August Pettersson AB (APM) konstruerar och tillverkar kontrollutrustningar, verktyg för prototyper och kortserietillverkning, modeller och prototyper till verkstadsindustrin på ...
ACG Gruppen
ACG Gruppen anpassar, utvecklar och kombinerar produkter och tjänster för att stärka sina kunders lönsamhet. Koncernen består av 13 företag ...