INVID Gruppen

REFERENSER

Corroventa Avfuktning

Från veckor till minuter

Besparing på 500 timmar/år genom effektivare och förkortade ledtider i orderhanteringsprocessen.

”Införandet av ett gemensamt affärssystem har medfört att vi numera kan fokusera på vår kärnverksamhet och mera värdeskapande arbeten.

Vi ser flera positiva effekter för vår leveransförmåga både vid normala omständigheter och under översvämningslägen som kräver snabba insatser.

Ett exempel på detta är att orderhanteringsprocessen har kortats ned väsentligt. Den processen har i genomsnitt effektiviserats med 30 min/order. I snitt hanterar vi 1 000 sådana order om året vilket innebär en besparing på 500 timmar för hela Corroventa-koncernen.

Efter införandet av den gemensamma lösningen har vi även kunnat kvalitetssäkra produktion, försäljning och service. Mycket tack vare att vi numera kan synkronisera hanteringen av artikelnummer mellan bolagen”.

Markus Blomdahl, Produktionschef på Corroventa Avfuktning
Problem

Corroventa Avfuktning AB (Corroventa) utvecklar, tillverkar, säljer och hyr ut produkter för vattenskador, fukt, lukt och radon. Det handlar om en marknadsledande koncern med egna verksamheter i 7 länder som specialiserar sig på effektiva innovationer inom sitt segment.

Koncernen stod inför en rejäl utmaning för 6 av sina ingående bolag och med minst lika många olika system.

Detta blev ohållbart på sikt. Vardagliga arbetsuppgifter krävde flera personers inblandningar och processerna tog allt för lång tid. Mycket tid lades på icke värdeskapande flöden och denna trend ville man förändra.

Det krävdes förändringar för att kunna arbeta mer strategiskt och effektivt, men också för att kunna möta kraven med produktionskomplexitet, flexibel produktion, minskad produktionsstörning och tillväxt.

Lösning

I nära samarbete mellan projektledare från Corroventa och INVIDs verksamhetskonsulter upprättades en detaljerad projektplan per land och bolag. Varje implementation inleddes med en omfattande förstudie som innebar granskningar av samtliga bolagsprocesser och rutiner. Detta resulterade i en tydlig och strukturerad krav- och funktionsspecifikation, något som möjliggjordes via ett gott samarbete där man nyttjade varandras expertområden på ett optimalt sätt.

Projektet pågick under totalt 2,5 år och delades upp i följande 4 faser:

  1. Implementation och uppstart av det svenska bolaget
  2. Utvärdering och förbättringar av implementationen
  3. Pilotimplementation i Österrike
  4. Utrullningar i de 4 återstående länderna
Effekt

Corroventa bedömer att hela implementationsprojektet blev väldigt lyckosamt. Samtliga faktorer uppnåddes i projektet som höll både tids- och kostnadsplan.

Införandet av ett gemensamt affärssystem har resulterat i att Corroventa erhållit en effektivare vardag med ett standardiserat arbetssätt med möjligheter till att arbeta mer samkört och värdeskapande.

Det arbete som tidigare gjordes i flera olika system och landade i ett ”svart hål” med svårigheter kring uppföljning och framtagning av statistik och beslutsunderlag ligger nu endast en knapptryckning bort.

Tack vare att flera personer kan utföra samma arbetsuppgifter i systemet har bolaget minskat sin sårbarhet.

De har vidare kunnat korta ner sin orderhanteringsprocess väsentligt. Den nya processen har effektiviserats i genomsnitt med 30 min/order. I och med att koncernen hanterar 1 000 sådana ordrar om året innebär detta en total besparing om ca 500 timmar.

Vidare har man kvalitetssäkrat flödet av artikelnummer och hantering av serienummer. Till detta skall tilläggas att man har eliminerat antalet felskickade leveranser mellan bolagen, från ett flertal i månaden till ett minimum.

I och med att allt är integrerat i ett och samma system finns det nu också stöd för framtagning av viktiga beslutsunderlag för inköp, produktion, försäljning och ekonomi.

Veckor blev till dagar och dagar till minuter.

 

Markus Blomdahl, Produktionschef på Corroventa Avfuktning
BIM Kemi
Driftsäkert, kostnadseffektivt och verksamhetsutvecklande Lösningen har frigjort ekonomiska muskler för att kunna utveckla vår kärnverksamhet på ett strategiskt och vinstgivande ...
BUBS Godis
Vägen till goda affärer som ger mersmak Beslutsstödslösning som visar vilka produkter och kunder som företaget skall satsa på - och det i realtid!  ...
Corroventa Avfuktning
Från veckor till minuter Besparing på 500 timmar/år genom effektivare och förkortade ledtider i orderhanteringsprocessen. ”Införandet av ett gemensamt affärssystem ...
Forserum Safety Glass
Från kapacitetsbrist till ökade konkurrensfördelar Ökade produktionskapaciteten med 100% ”Tack vare produktionsuppföljningssystemet e-PI har vi upptäckt oönskade flaskhalsar i vår produktion som ...
Elektro Elco
Stressande vardag byttes till fokuserat värdeskapande Från minst 2 timmar till max 20 minuter per dag ”Införandet av tjänsten Adressvalidering ...
Conform Collection
Conform Collection utvecklar, producerar och säljer fåtöljer till den globala möbelhandeln. Möblerna ska attrahera de som värdesätter kvalitet, samspelet mellan ...
HV71 - Jonas Gunnarsson
HV71
HV71 har målsättningen att vara en av Sveriges ledande ishockeyföreningar. Sedan intåget i högsta serien 1979 har Jönköpingsklubben vunnit fem ...
APM August Pettersson AB
APM August Pettersson AB (APM) konstruerar och tillverkar kontrollutrustningar, verktyg för prototyper och kortserietillverkning, modeller och prototyper till verkstadsindustrin på ...
ACG Gruppen
ACG Gruppen anpassar, utvecklar och kombinerar produkter och tjänster för att stärka sina kunders lönsamhet. Koncernen består av 13 företag ...