INVID Gruppen

REFERENSER

BIM Kemi

Driftsäkert, kostnadseffektivt och verksamhetsutvecklande

Lösningen har frigjort ekonomiska muskler för att kunna utveckla vår kärnverksamhet på ett strategiskt och vinstgivande sätt.

Vårt beslut om att outsourca vår IT-drift kan inte betecknas som något annat än en stor framgång.

Det har bland annat resulterat i en modern, säker och kostnadseffektiv IT-driftlösning som vi kan skala upp och ner baserat på antal användare.

Vi har fått ett bättre cashflow och frigjort ekonomiska muskler för att kunna utveckla vår kärnverksamhet på ett strategiskt och vinstgivande sätt.

Jan Karlsson, IT-manager BIM Kemi
Utmaningar

Ca 90 % av BIM Kemi’s knappt 200 medarbetare har möjlighet att verka geografiskt utspridda varav 40 % gör detta dagligdags. Det handlar bland annat om säljare, forskare och utvecklare som i många fall jobbar ute i kunders verksamheter via totalt ca 300 enheter. Mot den bakgrunden har företaget sedan ett antal år tillbaka siktat på att upprätta goda förutsättningar för att verkligen möjliggöra detta flexibla arbetssätt fullt ut.

En av de största utmaningarna för förtaget har varit att matcha detta med att samtidigt kunna skydda sig mot alla de säkerhetshot som hela tiden utvecklas och som utmanar allt fler företag. Ett totalt IT-haveri kan kosta hela företagets existens och numera har begreppet IT-säkerhet letat sig upp till såväl ledningsgrupps- som styrelsenivåer.

Önskemål

Inte så konstigt då att BIM Kemi därför hade satt ett högt fokus på att kunna värja sig mot växande hot såsom Kryptovirus, vilket kostat en svensk teknikhandelskoncern minst 150 miljoner kr (1,5 % av sin årsomsättning). Ett annat exempel på smärtsamma följder efter en IT-attack är den mot en norsk industrikoncern som beräknas ha kostat dom runt 700 miljoner Nkr.

Utöver dessa hot kände företaget ett behov av att kunna hålla nere sina kostnader för IT på flera olika sätt och minska ner IT-problemen för samtliga användare, dolda kostnader som tenderade att öka. Man ville att samtliga anställda skulle få möjlighet att lägga maximal tid på att jobba med det som man är anställda för att jobba med sin kärnverksamhet.

Dessutom önskade IT-managern fokusera mer på strategiskt arbete samt att få tillgång till spetskompetens för att kunna stötta företagets processer på ett optimalt sätt. Samtidigt som han ville kapa kostnader och minimera antalet IT-medarbetare.

Lösning

För att försöka hitta en lösning för sina behov och önskemål genomförde BIM Kemi en rigorös outsourcingupphandling. Valet föll till slut på INVID’s koncept som bland annat innehåller professionell servicedesk, övervakning, monitorering och drift av servers, datakommunikation och klienter, samt dynamisk serverkapacitet som levereras från redundanta drifthallar. Utöver detta erbjuds bland annat lättillgänglig och personlig support samt proaktiva utvecklingsforum som bemannas av nyckelpersoner från både BIM Kemi och INVID.

Effekt

Enligt företagets IT-manager Jan Karlsson har driftleveransen inneburit att samtliga anställda inom företaget numera kan jobba fullt ut med sin kärnverksamhet i kombination med en optimerad informationssäkerhet. De har minimerat kostsamt IT-strul till förmån för vinstoptimerad kärnverksamhet. När det väl inträffar något så har man tillgång till INVID’s olika spetskompetenser inklusive supportfunktion med flexibla öppettider som passar kundens verksamhet.

IT-avdelningen har kunnat hålla nere antalet medarbetare från uppskattningsvis fyra tjänster till endast en, nämligen IT-managern. I sin roll slipper han numera släcka bränder, han kan i stället ägna sig i stort sett till 100 % med strategiska uppgifter och med hög beställarkompetens föra löpande dialoger månadsvis med INVID.

I dessa proaktiva forum jobbar man gemensamt fram lösningar som kan utveckla BIM Kemi’s verksamhet. Tack vare proaktiva insatser inom exempelvis Microsoft 365’s olika lösningar för fortsatt effektivisering. Just detta, att sin IT-driftleverantör även kan erbjuda spetskompetenser inom andra områden, värdesätts högt av hela företaget, inte minst från företagets ledningsgrupp.

Kommentar

BIM Kemi’s IT-manager Jan Karlsson väljer att sammanfatta sina intryck på följande sätt;

”Vårt beslut om att outsourca vår IT-drift kan inte betecknas som något annat än en stor framgång.

En av nycklarna till framgången var att vi letade väldigt noga innan vi hittade en dynamisk leverantör med ett gediget och utvecklande driftkoncept med ett tydligt utformat SLA (Service Level Agreement) som samtidigt kunde matcha våra behov och storlek så att man som kund hela tiden har hög prioritet, att man får rätt attention.

I så fall ökar chansen till att leverantören i fråga integrerar sig aktivt i kundens utmaningar och hittar säkra och offensiva samarbetsvägar och ständiga förbättringsarbeten som stöttar BIM’s Way Of Working på ett proaktivt sätt.

Efter en noggrann upphandling har vi hittat en proaktiv leverantör som kan svara upp mot allt detta. Vi valde INVID, som jag tycker, skiljer sig på ett positivt sätt vid jämförelse med många andra aktörer.

Det har bland annat resulterat i en modern, säker och kostnadseffektiv IT-driftlösning som vi kan skala upp och ner baserat på antal användare. Vi har fått ett bättre cashflow och frigjort ekonomiska muskler för att kunna utveckla vår kärnverksamhet på ett strategiskt och vinstgivande sätt i samklang med hög flexibilitet och där man inte tummar på hög informationssäkerhet.

Samarbetet utgör den viktigaste grundbulten för att vår IT-miljö skall kunna förändras, utvecklas och ligga i framkant vilket behövs för att kunna möta vår verksamhets högt ställda krav.

Det landar i en driftslösning som skapar fokus, trygghet och ekonomiska muskler för att kunna utveckla vår kärnverksamhet på ett strategiskt och vinstgivande sätt.”

Kort om BIM Kemi

BIM Kemi utvecklar och producerar specialkemikalier och förser massa- och pappersindustrin med funktionella koncept, teknologier och tjänster.

Familjeföretaget grundades 1973 av Peter Wållberg. Företaget har varit med på Europas Top 500-lista över snabbväxande entreprenörsföretag fyra gånger, och har ca 220 anställda.

Koncernen omsätter ca 600 MSEK.

Huvudkontoret finns i Stenkullen nära Göteborg, där även FoU-avdelning, kundservicelaboratorium och en av 5 produktionsanläggningar är belägna. BIM har lokala bolag i Sverige, Norge, Finland, England, Tyskland, Belgien, Polen, Tjeckien, Spanien, Portugal, Frankrike och Sydafrika, samt agenter och distributörer i de flesta andra massa- och papperstillverkande länder.

Läs gärna mer om BIM Kemi här

Jan Karlsson, IT-manager vid BIM Kemi
BIM Kemi
Driftsäkert, kostnadseffektivt och verksamhetsutvecklande Lösningen har frigjort ekonomiska muskler för att kunna utveckla vår kärnverksamhet på ett strategiskt och vinstgivande ...
BUBS Godis
Vägen till goda affärer som ger mersmak Beslutsstödslösning som visar vilka produkter och kunder som företaget skall satsa på - och det i realtid!  ...
Corroventa Avfuktning
Från veckor till minuter Besparing på 500 timmar/år genom effektivare och förkortade ledtider i orderhanteringsprocessen. ”Införandet av ett gemensamt affärssystem ...
Forserum Safety Glass
Från kapacitetsbrist till ökade konkurrensfördelar Ökade produktionskapaciteten med 100% ”Tack vare produktionsuppföljningssystemet e-PI har vi upptäckt oönskade flaskhalsar i vår produktion som ...
Elektro Elco
Stressande vardag byttes till fokuserat värdeskapande Från minst 2 timmar till max 20 minuter per dag ”Införandet av tjänsten Adressvalidering ...
Conform Collection
Conform Collection utvecklar, producerar och säljer fåtöljer till den globala möbelhandeln. Möblerna ska attrahera de som värdesätter kvalitet, samspelet mellan ...
HV71 - Jonas Gunnarsson
HV71
HV71 har målsättningen att vara en av Sveriges ledande ishockeyföreningar. Sedan intåget i högsta serien 1979 har Jönköpingsklubben vunnit fem ...
APM August Pettersson AB
APM August Pettersson AB (APM) konstruerar och tillverkar kontrollutrustningar, verktyg för prototyper och kortserietillverkning, modeller och prototyper till verkstadsindustrin på ...
ACG Gruppen
ACG Gruppen anpassar, utvecklar och kombinerar produkter och tjänster för att stärka sina kunders lönsamhet. Koncernen består av 13 företag ...