INVID Gruppen

Paketerade applikationer - Smart Industri

Effektivisera produktionen

Önskar du hitta en lösning som hjälper till att identifiera orsaker till störningar i produktion och visualisera nyttjandegraden av maskiner?

Att ditt företag kan minimerar slöseri, korta ledtider och får ut maximal effekt i produktionen – utan att investera i ny utrustning?

I så fall ber vi att får rekommendera våra lösningar inom Smart Industri. Vi erbjuder produktionsuppföljnings system som tar fram olika KPI tal såsom OEE/Tak värde, Kassation tal, måluppfyllelse och cykeltider m.m.

Med hjälp av detta kan du effektivisera befintliga resurser och strukturera förbättringsarbetet i sex värdeskapande steg där vi optimerar såväl organisation som processer och teknologi.

Så fungerar det
  • Analysen börjar med en provmätningsperiod på utvald maskin eller produktionsutrustning.
  • Vi genomför ett uppstartsmöte med er för att få förståelse om varför vi ska mäta.
  • Utvärderingen av provmätningsperiod ger förutsättningar för förbättring och inom vilka områden som förbättringen ger bäst resultatutveckling.
  • Vi producerar en plan för strategiskt förbättringsarbete med löpande engagemang från ledningsgrupp. Därefter fortsätter vi att mäta på fler produktionsutrustningar.
Dina mervärden – några exempel
  • Minimera slöseri i form av exempelvis för mycket bundet kapital, långa ledtider, överproduktion, övertid, extra skift, utlagd tillverkning och materialspill.
  • Maximal effekt av dina befintliga produktionsutrustningar samtidigt som din personal känner sig positiv till fokusering på förbättringsarbete.
  • Skapar en kultur för verksamheten där man jagar problemen istället för att problemen jagar organisationen.
  • Genom bättre kontroll på efterkalkyler kan du göra bättre affärer.

Kontakt och mer information

Missa inte att klicka på knappen nedan för att komma i kontakt med oss för mer information om vad vi kan erbjuda specifikt inom just detta område men även om vårt övriga tjänsteutbud.

Kontakt och mer information

Tillbaka till startsidan för Paketerade applikationer

REFERENSER

Sagt och gjort

Vi förenklar våra kunders vardag och stärker deras utveckling genom teknik och rådgivning.
Läs mer om några av våra kunder och hur vi har gjort skillnad för dem.

Paketerade applikationer

Här kan du läsa mer om våra övriga paketerade tjänster.

Jag vill bli kontaktad!

Robert Ungurjanovic
Konsult - Småland

Småland
Göteborg
Stockholm