INVID Gruppen

Paketerade applikationer - INVID Ledningssystem

Få bättre flyt i din vardag!

Lägger du och kollegorna för mycket tid på att hitta rutiner, instruktioner och blanketter?

Du är i så fall inte ensam. I snitt lägger vi ungefär 20 minuter per dag på att hitta rätt dokument.

Med INVID Ledningssystem sparar du tid, energi och pengar.

Du behöver inte oroa dig för att ditt företag har ett omodernt ledningssystem som ”ingen” bryr sig om.

Systemet är processbaserat vilket underlättar insamling, organisering och lagring av information.

Det är lätt att designa, utveckla, visualisera och förnya processerna i detta ”klickbara” verksamhetsledningssystem.

Systemet gör det enklare för dig att fatta rätt beslut och att få dessa beslut att genomsyra din verksamhet i realtid via uppdaterade styrdokument som är nåbara var man än befinner sig.

Detta innebär i sin tur att medarbetarna får tillgång till relevant information för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett optimalt sätt.

Så fungerar det
  • Du och dina kollegor inleder med att rita processerna grafiskt i det webbaserade – och integrerade – processhanteringssystemet INVID FlowChart
  • Publicering av processerna och dokumenten, som innehåller versions- och godkännandehantering, sker i SharePoint.
Dina mervärden – några exempel
  • Du och dina kollegor arbetar i ett digitalt och levande system som verkligen används
  • Systemet skapar tydlighet och engagemang inom hela organisationen
  • Lösningen sparar tid i för samtliga medarbetare
  • Informationskvalitén ökar markant i jämförelse med mappbaserad lösning
  • Maximal tydlighet, glöm onödiga missförstånd om hur man skall utföra sina uppgifter
  • Systemet är lättöverskådligt och smidigt att administrera
  • Lösningen är en viktig faktor för att uppfylla krav i ISO 9000:2015
  • Systemet levereras till ett fast pris utan dolda kostnader

Ladda ner Broschyr

Jag vill bli kontaktad

Tillbaka till startsidan för Paketerade applikationer

REFERENSER

Sagt och gjort

Vi förenklar våra kunders vardag och stärker deras utveckling genom teknik och rådgivning.
Läs mer om några av våra kunder och hur vi har gjort skillnad för dem.

Jag vill bli kontaktad!

Göteborg

André Östergård
Affärsområdeschef - Småland

Småland
Stockholm