INVID Gruppen

Affärssystem och beslutsstöd - Nulägesanalys

Optimera er verksamhet.

Önskar du kunna identifiera eventuella flaskhalsar i din verksamhet som begränsar ditt företags utveckling.

Nulägesanalysen är vårt verktyg för att kartlägga och effektivisera dina processer och rutiner i affärssystemet Pyramid Business Studio.

Genom att våra erfarna konsulter intervjuar personal inom utvalda arbetsområden och genomför en översyn rutiner och processer, kan vi ge konkreta förslag på hur du kan optimera verksamheten.

I och med detta får du hjälp med att identifiera de flaskhalsar som kan begränsa både utveckling och lönsamhet.

Exempel på prioriterade arbetsområden:
 • Ekonomi & Administration
 • Order / Lager / Inköp
 • E-handel och försäljning
 • Tillverkning och projekt
 • Digitalisering

 

Så fungerar det
 • Nulägesanalysen genomförs på plats hos er i form av intervjuer av flera av våra högt certifierade konsulter.
 • Analysen kan levereras både till dig som befintlig kund och dig med andra samarbetspartners. Om du redan är kund och vill göra en analys, ser vi till att en annan person än er huvudkonsult utför uppdraget. Det för att någon som inte är färgad av tidigare uppdrag och arbetssätt ska se över verksamheten.
 • För att få en komplett bild av nuvarande arbetssätt och potentiella förbättringar, går vi igenom era utvalda arbetsområden med ansvarig person, håller intervjuer och kartlägger processer och dagliga rutiner. Vi kan även genomföra en teknisk översyn av hur systemet är uppsatt, konfigurerat och hur de rådande system- och databasversionerna fungerar.
 • Du kan även komplettera analysen med en kartläggning av hela din IT-miljö.
 • Efter genomförd nulägesanalysen kommer vårakonsulter tillbaka till dig för genomgång av resultatet. Ur materialet framgår de kort- och långsiktiga behov och utvecklingsmöjligheter ert bolag står inför.
 • Vi guidar er sedan igenom materialet i workshopformat för att göra rätt prioriteringar och lägga rätt resurser för störst effekt.

 

Dina mervärden – några exempel
 • Identifieringar av flaskhalsar som kan begränsa er utveckling och lönsamhet.
 • Konkreta åtgärdsförslag för att optimera din verksamhet.
 • Vidareutveckling och ökat nyttjande av affärssystemet.

 

Kontakt och mer information

Ta chansen att klicka på knappen nedan för att komma i kontakt med oss för mer information om vad vi kan erbjuda specifikt inom just detta område men även om vårt övriga tjänsteutbud.

 

Kontakt och mer information

 

Tillbaka till startsidan för Affärssystem och beslutsstöd

REFERENSER

Sagt och gjort

Vi förenklar våra kunders vardag och stärker deras utveckling genom teknik och rådgivning.
Läs mer om några av våra kunder och hur vi har gjort skillnad för dem.

Jag vill bli kontaktad!

Göteborg

André Östergård
Affärsområdeschef - Småland

Småland
Stockholm