Socialt ansvar

INVIDs arbete inom CSR – Corporate Social Responsibility – innebär att vi tar ansvar för hur vår verksamhet påverkar samhället, miljön och våra olika intressenter.

 

För oss är hållbarhetsarbetet vardag, ett naturligt sätt att vara och jobba, något 
som också märks i våra värderingar och strategier.

I alla våra förehavanden följer vi noggrant alla lagar och förordningar som påverkar oss.

Vi beaktar också de internationella överenskommelser, åtaganden och rekommendationer
som är relaterade till vår verksamhet.