Miljö

Vi inom INVID arbetar ständigt med att minska vår miljöpåverkan.


Vi ser miljöarbetet som en fortlöpande process och avser att arbeta för att förebygga föroreningar.

Via uthålliga lösningar stärker vi företagets fokus kring miljön på lång sikt.

Att följa lagar och övriga miljöregler, samt att ta ett etiskt och socialt ansvar i miljöfrågor är vårt
absoluta minimikrav, med mål att bidra till ett miljöfokuserat hållbart samhälle.