Kärnvärden

Vi inom INVID lägger stor vikt vid att utveckla och bevara en stark och framgångsrik kultur.

Grundfundamenten för denna viktiga värdegrund utgörs av de fyra kärnvärdena Effektivitet, Etik och moral,
Kvalitet och Trygghet med respektive grundläggande fundament som redovisas i punktform nedan; 

Effektivitet

 • Vi skapar konkurrensfördelar
 • Vi fokuserar på kostnadseffektivitet i alla led
 • Vi levererar på utsatt tid 

Etik & moral

 • Vi håller vad vi lovar
 • Vi följer lagar och regler
 • Vi agerar rättvist och ödmjukt

 Kvalitet

 • Vi leverera högsta kvalitet på tjänster och produkter
 • Kundens behov ligger alltid till grund för detta

 Trygghet

 • Vi är en pålitlig och stabil partner
 • Vi är tillgängliga för våra kunder
 • Våra lösningar skall hålla hög säkerhet 

Identitet

Ovan nämnda kärnvärden genomsyrar hela vår organisation, våra tjänster och vårt sätt att arbeta. De får oss att växa tillsammans med gemensamma mål och bevarar samtidigt vår starka identitet.

Effektivitet, Etik och moral, Kvalitet och Trygghet återspeglas ständigt i vår vardag. Såväl internt som i våra externa möten med marknaden.