Historik

INVID som varumärke bildas 1998. Varumärket betraktas som en lokal, trygg och förtroendeingivande IT-partner och bakom de 11 ingående bolagen står personer med lång erfarenhet och bred kompetens inom branschen.


Vi finns representerade med 11 kontor på 10 orter runt om i Sverige där våra ca 175  
engagerade medarbetare levererar högkvalitativa IT-tjänster till ca 3 000 kunder.

Den lokala förankringen i kombination med den nationella grupptillhörigheten innebär att vi har
muskler att verka proaktivt över stora geografiska områden.

Vi ställer höga krav på oss som leverantör och vi arbetar därför med att leverera
anpassade tjänster och lösningar som ger största möjliga effekt till er verksamhet.

Genom nytänkande och användarvänliga lösningar gör vi IT enkelt!