Företagspresentation

INVID är en helhetsleverantör av trygga, effektiva och flexibla IT-lösningar. Genom nytänkande och användarvänliga lösningar skapar vi optimala mervärden för er verksamhet. Vi gör IT enkelt!

 

INVID Gruppen är en helhetsleverantör av trygga, effektiva och flexibla IT-lösningar.

Vi har valt att paketera våra tjänster och funktioner inom tre huvudområden;
IT-infrastruktur, Molntjänster och Verksamhetsstöd.

I egenskap av en proaktiv IT-partner finns vi representerade med ca 200 medarbetare vid totalt 11 kontor fördelat
på 10 orter i södra och mellersta Sverige med en omsättning på ca 500 Mkr.

Vi ställer höga krav på oss som leverantör och vi arbetar därför med att leverera
anpassade tjänster och lösningar som ger största möjliga effekt till er verksamhet.

Genom nytänkande och användarvänliga lösningar skapar vi optimala mervärden för er verksamhet.

Vi gör IT enkelt!

 

André Prien, VD

INVID Gruppen AB

Tel. 036-30 88 88             

andre.prien@invid.se