Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd

Stort verksamhetskunnande i kombination med processtödjande IT-system som skapar affärsnytta och ökad konkurrenskraft.

INVIDs verksamhetsstöd levererar affärsnytta åt våra kunders organisationer genom att stödja - och förenkla - för medarbetaren i sitt dagliga arbete så att organisationens konkurrenskraft stärks och företagets lönsamhet ökar.

Detta möjliggörs tack vare våra rutinerade verksamhetskonsulter som hjälper organisationer
att kartlägga sina nulägen och behov.

Baserat på analysen rekommenderar vi sedan ett eller flera av våra verksamhetsstöd
inom exempelvis ledning, kvalitet, intranät, projekthantering, processer, affärssystem,
beslutsstöd, CRM, eller anpassade mobilitetslösningar.

Välkommen att kontakta ert lokala INVID-kontor för att erhålla mer övergripande information om kontorets totala tjänsteportfölj i allmänhet och personlig och detaljerad information om Verksamhetsstöd i synnerhet.

Detta gör ni lämpligen genom att klicka på respektive orter på kartan eller via listan under kartan.

Om ni önskar att komma direkt till det önskade kontorets startsida för just Verksamhetsstöd så klickar ni på respektive orters namn nedan;

IT-infrastruktur

Läs mer »

Molntjänster

Läs mer »

Lokal närvaro

Verksamhetsstöd

INVID finns representerade med ca 175 medarbetare på 10 orter i södra och mellersta Sverige.

Välkommen att kontakta ert lokala
INVID-kontor för mer att erhålla personlig och detaljerad information om våra erbjudanden.

Detta gör ni genom att klicka på respektive orter på kartan eller via listan under kartan.

Hitta ert lokala kontor här: