Molntjänster

INVID Gruppen - Molntjänster

Flexibla, trygga och skalbara IT-funktioner till fasta priser.

INVIDs molntjänster levereras via flexibla och trygga funktioner till en fast månadskostnad.

Tjänsterna kan ökas eller minskas över tiden utifrån organisationens unika behov.

Lösningarna köps och levereras på ett enkelt och skalbart sätt.

Det kan jämföras med att köpa el efter behov från ert lokala energibolag även om det i detta
fall handlar om tjänster för exempelvis infrastruktur, mjukvaror, backup och IT-säkerhet.

Välkommen att kontakta ert lokala INVID-kontor för att erhålla mer övergripande information om kontorets totala tjänsteportfölj i allmänhet och personlig och detaljerad information om molntjänstslösningar i synnerhet.

Detta gör ni lämpligen genom att klicka på respektive orter på kartan eller via listan under kartan.

Om ni önskar att komma direkt till det önskade kontorets startsida för just molntjänster så klickar ni på respektive orterss namn nedan;

 

 

IT-infrastruktur

Läs mer »

Verksamhetsstöd

Läs mer »

Lokal närvaro

Molntjänster

INVID finns representerade med ca 175 medarbetare på 10 orter i södra och mellersta Sverige.

Välkommen att kontakta ert lokala
INVID-kontor för mer att erhålla personlig och detaljerad information om våra erbjudanden.

Detta gör ni genom att klicka på respektive orter på kartan eller via listan under kartan.

Hitta ert lokala kontor här: