IT-infrastruktur

IT-infrastruktur

Etablerade och nyskapande IT-lösningar med fokus på kostnadseffektivitet och ökade nyttoeffekter.

Dagens IT-miljöer blir allt mer komplexa och vårt beroende av IT ökar konstant.

INVID vägleder er till att fatta rätt investeringsbeslut och levererar funktionsorienterade
lösningar som leder till ökade nyttoeffekter och minskade kostnader.

Inom detta erbjudandeområde levererar vi exempelvis lösningar för datacenter, drift,
kommunikation, produktförsörjning samt arbetsplats som tjänst inklusive
snabb support om problem uppstår.

Välkommen att kontakta ert lokala INVID-kontor för att erhålla mer övergripande information om kontorets totala tjänsteportfölj i allmänhet och personlig och detaljerad information om IT-infrastrukturslösningar i synnerhet.

Detta gör ni lämpligen genom att klicka på respektive orter på kartan eller via listan under kartan.

Om ni önskar att komma direkt till det önskade kontorets startsida för just IT-infrastruktur så klickar ni på respektive orters namn nedan;

 

Molntjänster

Läs mer »

Verksamhetsstöd

Läs mer »

Lokal närvaro

IT-infrastruktur

INVID finns representerade med ca 175 medarbetare på 10 orter i södra och mellersta Sverige.

Välkommen att kontakta ert lokala
INVID-kontor för mer att erhålla personlig och detaljerad information om våra erbjudanden.

Detta gör ni genom att klicka på respektive orter på kartan eller via listan under kartan.

Hitta ert lokala kontor här: