Avtal

Avtal

Inom INVID Mitt så finns bolagen INVID Eskilstuna AB, INVID Falun AB , INVID Stockholm AB, INVID Mitt Telekom AB, INVID Västerås AB och INVID Örebro. Här presenterar vi ramavtalen som Offentlig Sektor kan avropa ifrån för dessa bolag.


Direktupphandling

Den vanligast förekommande situationen då direktupphandling används är då det som ska köpas har ett värde som understiger direktupphandlingsgränsen. Direktupphandlingsgränsen är 534 890 kronor enligt LOU eller 993 368 kronor enligt LUF/LUFS för ett kalenderår.

Du kan läsa mer om detta nedan:
http://www.konkurrensverket.se/upphandling/utan-annonsering/direktupphandling/


IT-Driftstjänster Helhetsdrift 2010
INVID Mitt regionen och dess bolag har ett välutveklat samarbete med Fujitsu Sweden gällande ramavtalet "IT-Driftstjänster Helhetsdrift 2010". Här finns INVID Mitt bolagen med som underleverantör till Fujitsu Sweden AB.

Kontaktperson inom INVID Mitt är:
Tore Nallgård
Tfn: 021-10 66 07
Email: tore.nallgard@invid.se

Du kan läsa mer om avtalet på avropa.se nedan:
http://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/it-och-telekom/it-tjanster-ovrigt/IT-Driftstjanster-Helhetsdrift-2010/

 

Klient - Datorer, Surfplattor/Läsplattor, Bildskärmar, Tunna klienter och tillbehör, region 1-6.
INVID har ett eget avtal tecknat via INVID Gruppen AB för området "Klient - Datorer, Surfplattor/Läsplattor, Bildskärmar, Tunna klienter och tillbehör, region 1-6." På detta avtal så ansvarar INVID Stockholm AB för alla avrop och leveranser inom denna region 1-6 på avtalet. 

Kontaktperson inom INVID Mitt är:
Lennart Ekman
Tfn: 08-400 260 21
Email: lennart.ekman@invid.se

Detta avtal hade en löptid på 2012-06-23 till 2016-06-30
Då detta avtal har löpt ut och inget nytt avtal har kommit tillstånd så har många avropande kunder valt att göra förlängningsavtal.

Det nya avtalet som ska ersätta detta avtal är överklagat och vi väntar på att det ska träda i kraft.
INVID Mitt har med bolaget INVID Stockholm AB även vunnit det nya avtalet och är där med på regionerna

  • Klient 2, Stockholm, Gotland och Sydöstra Sverige
  • Klient 4, Rikstäckande

Kontakta oss

Västerås

Välkommen att kontakta oss för att erhålla mer information om oss och våra tjänster.

INVID Västerås

021-10 66 00

vasteras@invid.se


Besöksadress:
Metallverksgatan 10, Västerås


Maila INVID om önskad kontakt via ett smidigt formulär »