Aktivitetskalender

Vi på INVID Jönköping tycker att det är känns angeläget att kunna bjuda in befintliga och presumtiva kunder till olika former av spännande och moderna aktiviteter som utvecklar och entusiasmerar. Vår målsättning är att aktiviteterna skall bedrivs på ett såväl avspänt som effektivt sätt med intressanta ämnen via entusiasmerande föreläsare.

 

Aktivitetssiter

Genom att klicka på länkarna nedan får ni information om vad är på gång framöver inom detta område i kronologisk ordning hos oss i Jönköping och vid våra två andra småländska kontor i Nässjö och Värnamo via separata aktivitetssiter.

 

Pyramid Grundutbildning - Erbjuds löpande efter avrop via intresseanmälan

 

2017-04-27 - Utbildning - Risk- och möjlighetshantering

 

2017-05-11- Pyramid-utbildning - Ekonomi och administration

 

2017-05-17 - Pyramid-användarträff - ACG Gruppen

 

2017-10-11 - Pyramid-utbildning - Lagerstyrning grund