INVID optimerar affärsprocesser inom IT - infrastruktur, molntjänster och verksamhetsstöd

Våra erbjudanden

IT-infrastruktur

"Etablerade och nyskapande IT-lösningar med fokus på kostnadseffektivitet och ökade nyttoeffekter."

Molntjänster

"Flexibla, trygga och skalbara IT-funktioner till fasta priser."

Verksamhetsstöd

"Stort verksamhetskunnande i kombination med processtödjande IT-system som skapar affärsnytta och ökad konkurrenskraft."

Trendspaning

IT-infrastruktur

Osynligt och självläkande

Molntjänster

Mobilt och säkert

Verksamhetsstöd

Beslutstöd – nu och i framtiden